Graf teploty, Čachrov

Text k Vaclavskemu namesti

Aktuální stav v posledních 24 hodinách:

Maxima a minima v posledním roce

Webkamerka (test)

Test pruchodnosti internetu

Graf teploty za posledních 24 hodin

(Zobrazeny jsou 2minutové průměry. Měření ve výšce 3m nad zemí.)Grafy teploty za posledních 48 a 96 hodin


Vnitřní teplota

Regulace podrobně

Odkazy na CHMI